GIFT

กิ๊ฟท์ (GIFT) คือ การนำเอาไข่และตัวอสุจิไปใส่ไว้ที่ท่อนำไข่เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิหรือรวมตัวกันตามธรรมชาติ หลังจากนั้นหากไข่และอสุจิสามารถปฏิสนธิกันได้ก็จะมีการเจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนและเดินทางมาฝังตัวในโพรงมดลูก และเกิดเป็นการตั้งครรภ์ในที่สุด

ขั้นตอนการทำกิฟท์

  1. เจาะเลือดในวันที่ 2-3 ในรอบประจำเดือน เพื่อตรวจระดับฮอร์โมนสำหรับใช้ยากระตุ้นไข่ แพทย์จะให้ยากระตุ้นไข่ตามความเหมาะสมในแต่ละคน โดยอาจใช้ยาพ่นเข้าทางจมูกและยาฉีด หรือใช้เป็นยาฉีดอย่างเดียว โดยเฉลี่ยแล้วฝ่ายหญิงจะได้รับยากระตุ้นไข่เป็นเวลา 10 วัน
  2. ติดตามการเจริญเติบโตของรังไข่ โดยการอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด และตรวจระดับฮอร์โมนเป็นระยะ เมื่อไข่มีขนาดโตเต็มที่จะฉีดยากระตุ้นการตกไข่ ไข่จะตกภายใน 34-36 ชั่วโมง 
  3. เก็บไข่ โดยใช้เข็มเจาะผ่านหนังช่องคลอด หรือผ่านผนังหน้าท้องเพื่อดูดเอาไข่ออกมา 
  4. เก็บน้ำเชื้ออสุจิ 
  5. นำเอาไข่และอสุจิที่เตรียมไว้ใส่กลับเข้าไปในท่อนำไข่ โดยการกรีดแผลเล็กๆที่หน้าท้อง 3 ตำแหน่ง 
  6. แพทย์ให้ฮอร์โมนเพื่อช่วยตัวอ่อนฝังตัว 
  7. หลังจากทำกิฟท์ 12 วัน สามารถตรวจการตั้งครรภ์โดยการเจาะเลือดตรวจระดับ HCG 
Visitors: 55,722