แก้หมัน

ทำหมันแล้วอยากมีลูกต้องทำอย่างไร

 
ขั้นตอนแรก 
ควรทำการส่องกล้อง (Laparoscopic) ทางหน้าท้องเข้าไปดูเพื่อตรวจเช็คก่อนว่าสามารถแก้หรือต่อหมันได้หรือไม่
 
ขั้นตอนที่สอง
หากส่องกล้องดูแล้วสามารถต่อได้ แพทย์จะทำการต่อให้ แต่ถ้าต่อไม่ได้ หรือท่อมีความยาวสั้นเกินไป แพทย์จะแนะนำให้ใช้วิธีที่ไม่ต้องใช้ท่อนำไข่ คือ IVF(เด็กหลอดแก้ว) หรือ Blastocyst Culture
Visitors: 55,721