AMH (Anti-Mullerian hormone)

AMH (Anti-Mullerian hormone) คืออะไร?

AMH เป็นการตรวจเพื่อทดสอบสภาพรังไข่ (Ovarian Reserve) โดยการเจาะเลือดตรวจหาระดับแอนตี้มูลเลอเรียนฮอร์โมน (Anti-Mullerian hormone) หรือเรียกสั้นๆ ว่า “AMH” ซึ่งผลิตจากรังไข่ มีบทบาทสำคัญในการผลิตฮอร์โมนเอสโตเจนของผู้หญิง สามารถบ่งบอกได้ว่ารังไข่ทำงานเป็นอย่างไร ปกติหรือไม่ และสามารถตรวจวัดได้ว่าในรังไข่ยังมีไข่อยู่มากน้อยเพียงใด

 

- หากระดับค่า AMH สูง แสดงว่าจำนวนไข่สะสมมาก โอกาสที่มีปริมาณและคุณภาพไข่ดี ความสำเร็จในการมีบุตรสูง

- ถ้าระดับค่า AMH ต่ำ บ่งบอกได้ว่าจำนวนไข่เหลือปริมาณน้อย ควรรีบเข้ามาปรึกษาแพทย์ เพื่อวางแผนการช่วยการมีบุตร

 

ผลการตรวจ 

สามารถระบุถึงภาวะการเจริญพันธุ์ของผู้หญิงว่า ตนเองกำลังจะหมดประจำเดือนหรือในรายที่แต่งงานแล้วยังไม่มีลูก สามารถวางแผนการทำเด็กหลอดแก้ว(Blastocyst Culture) เพื่อทราบว่าโอกาสที่จะประสบความสำเร็จว่ามีมากน้อยแค่ไหน หากผลตรวจพบว่า ระดับค่า AMH สูงหมายความว่าโอกาสประสบความสำเร็จสูง เพราะปริมาณ และคุณภาพไข่ดีโอกาสที่ฉีดยากระตุ้น ทำให้ได้ไข่หลายใบ

Visitors: 55,723