การแช่แข็งไข่ (Oocyte freezing)

ารแช่แข็งไข่ คือการนำไข่ที่ได้จากกระตุ้นไข่ เก็บออกมาภายนอกร่างกายและนำไปแช่แข็งไว้โดยยังไม่ได้ผ่านการปฏิสนธิกับอสุจิจนเป็นตัวอ่อน ซึ่งผู้ที่จะรับฝากหรือแช่แข็งไข่ได้จะต้องมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. การเก็บแช่แข็งไข่ของตนเองเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปปฏิสนธิกับอสุจิของสามีที่ชอบด้วยกฎหมายในอนาคต
2. การเก็บแช่แข็งไข่ของตนเองก่อนการรักษาด้วยเคมีบำบัดหรือการรักษาอื่นที่อาจเป็นอันตรายต่อรังไข่

ารแช่แข็งไข่นี้ปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากขึ้นอันเนื่องมาจากผู้หญิงมีแนวโน้มที่จะแต่งงานหรือมีบุตรเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้นโอกาสเสี่ยงที่จะมีบุตรมีความผิดปกติเกี่ยวกับโครโมโซมก็มากขึ้นตามเช่นกัน การแช่แข็งไข่นี้เหมือนเป็นการหยุดอายุไข่ไว้เท่าอายุตอนที่เก็บไข่ไม่ให้มากขึ้นไปตามอายุจริง ทั้งนี้ทั้งนั้นความคงทนของไข่ที่ผ่านการแช่แข็งจะน้อยกว่าตัวอ่อน เมื่อถึงเวลาละลายไข่ที่แช่แข็งไว้ออกมาปฏิสนธิอาจได้ปริมาณไข่ที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับการแช่แข็งแบบเป็นตัวอ่อน
ขั้นตอนของการแช่แข็งไข่ใช้กระบวนการเดียวกันกับการกระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้ว(Blastocyst Culture) โดยผู้ที่ต้องการฝากไข่จะต้องเข้ารับการตรวจร่างกายและตรวจเลือด หากไม่พบปัญหาใดจึงจะสามารถดำเนินการกระตุ้นไข่ต่อไปได้ เมื่อถึงขั้นตอนเก็บไข่ออกมาภายนอกร่างกายแล้วไข่จะถูกนำไปไว้ในน้ำยาเลี้ยงและแช่แข็งในห้องปฏิบัติการณ์ที่มีอุณหภูมิและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อไปจนกว่าจะถึงเวลาละลายออกมาใช้งาน

Visitors: 56,720